בדיקות – NIPT
גנטיות בזמן הריון

בדיקות גנטיות בהיריון יכולות לספק לך
מידע מהותי מדויק וקריטי בתקופה חשובה זו